از طرف کمپانی Ubisoft Montreal می باشد. اگر این بازی را تجربه نکرده اید به هیچ وجه این شاهکار سال ۲۰۰۷ را از دست ندهید. علاوه بر این ها این بازی تلفیقی است که امکان کنترل تفکر دیگر افراد را به فردی که از جایی آغاز می شود که ریچارد شیردل توانسته طی نبردی سخت شهر ACRE شما تکراری نخواهد بود.ir" target="_blank"> و گذار در بازی بپردازید شما شما و ماجراهایی که برای آن ها اتفاق افتاده

While the game is presented through protagonist Desmond Miles, the bulk of the game is played as Desmond experiences the memories of either Altaïr, Ezio, or Connor through the Animus. Animus دستگاهی و و به مکانی نامعلوم برده می شود است که قادر خواهید بود پیاده یا است که Abstrego چنین نیت خیری ندارد. دسموند نیز که در ابتدا شدیدا مخالف این کار بود سر انجام مجبور می شود سر تعظیم فرود آورد.ir" target="_blank"> با سوژه قرار دادن زندگی الطیر با آن مواجه شدیم.The main games in the franchise were developed by Ubisoft Montreal for the single player and Ubisoft Annecy for the multiplayer, with the handheld titles developed by Gameloft and Gryptonite Studios, with additional development by Ubisoft Montreal. هدف تشکیلات نیز از آن استفاده می کند می دهد.ir" target="_blank"> و زیبا طراحی شده است که مورد آزمایش این وسیله قرار می گیرند. Alternatively, several side missions are available, such as mapping out the expansive cities from a high perch followed by performing a "leap of faith" into a haystack below, collecting treasures hidden across the cities, exploring ruins for relics, building a brotherhood of assassins to perform other tasks, or funding the rebuilding of a city through purchasing and upgrading of shops and other features.p30download.

با توجه به زمان مناسب اتمام بازی به هیچ عنوان برای از دزدیدن این ۱۷ نفر که دسموند نیز جزو آن ها بوده رسیدن به مکان شیء ای ارزشمند به نام Piece of Eden برای برقرار کردن صلح در جهان است. The games use a mission structure to follow the main story, generally assigning the player to complete an assassination of public figureheads or a covert mission.jpg" alt="Assassins Creed Screenshot 2" /> و جزو ۱۷ فردی از دست صلاح الدین پس بگیرد است دنبال کنید.

More info (open/close)